عضویت در سامانه بیم نما

برای عضویت در سامانه بیم نما اطلاعات خود را در فیلد های مربوطه فرم ثبت نام وارد کرده و کد یکبار مصرف پیامکی را وارد نمایید.اگر رمز عبور پروفایل خود را فراموش کرده اید به وسیله گزینه بازیابی رمز عبور از طریق ارسال رمز یکبار به شماره موبایل ذخیره شده به پروفایل خود وارد شوید.

پروژه ها

در بخش پروژه ها می توانید با ایجاد پروژه جدید و وارد کردن اطلاعات آن به تعریف پروژه های خود بپردازید.همچنین در این بخش قابلیت ویرایش اطلاعات هر پروژه، مدیریت فایل های بارگذاری شده و حذف پروژه از پنل کاربری وجود دارد.با کلیک بر روی هر پروژه وارد محیط کاربری تعریف شده و فایل های مختص به آن می شوید.

داشبورد

در ابتدا اطلاعات پروژه نشان داده شده اند و با کلیک بر روی زیر بخش های ماژول داشبورد در سمت راست وارد محیط کاربری گزینه های تعریف شده می شوید.در بخش بارگذاری سند، مدارک پروژه را با فرمت تعیین شده در هر بخش وارد نموده و فیلد های مرتبط با هر سند بارگذاری شده را تکمیل نمایید.همچنین می توانید تمامی مدارک بارگذاری شده را همراه با جزییات مشاهده نمایید.در بخش مدیریت دسترسی می توانید به ایجاد کاربر جدید و تعریف سطح دسترسی برای کاربران بپردازید.ویرایش و حذف پروژه نیز در محیط داشبورد به منظور دسترسی آسان قرار گرفته اند.

ماژول دو بعدی

در بخش دو بعدی اطلاعات و نقشه های2D که بارگذاری شده اند همراه با شماره و عنوان های ذخیره شده در دیسیپلین مربوطه (معماری،سازه،برق،مکانیک) قابل رویت می باشند.تمامی نقشه ها و جزییات موجود در بخش دو بعدی قابلیت اندازه گذاری و محاسبه مساحت و محیط را دارا می باشند.همچنین با انتخاب هر یک از بخش های نقشه می توانید به ایجاد گزارش و ارسال آن برای کاربران تعریف شده بپردازید.

ماژول سه بعدی

در بخش سه بعدی مدل های 3D همراه با آخرین تاریخ بارگذاری نمایش داده می شوند و می توانید با ابزارهای صفحه نمایش سه بعدی به امکانات کاربردی بیشتری دست یابید.این امکانات شامل بازدید از پروژه با جایگاه اول شخص، تنظیمات به منظور دید مطلوب، ایجاد مقاطع و تفکیک قسمتی از ساختمان (باکس) با زاویه مورد نظر، اندازه گیری در محیط سه بعدی و دستیابی به اطلاعات هر عضو از ساختمان (مانند: مساحت، حجم، محیط و ...) می باشد.

بعد چهارم

در این بخش برنامه زمانبندی پروژه بارگذاری شده با فرمت تعیین شده همراه با هزینه فعالیت ها بر مدل سه بعدی پروژه منطبق شده و در هر زمانی از پروژه می توانید میزان پیشرفت ساخت و هزینه های پروژه را همراه با ساختار شکست فعالیت ها (WBS) مشاهده نمایید.این فرآیند به سادگی با مشخص کردن تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی خطی پروژه (Timeline)انجام می پذیرد.

بعد پنجم

در این بخش هزینه های پروژه بر اساس فهرست بهای بارگذاری شده تفکیک گردیده و برآورد هزینه ها بر اساس فهرست بهای رشته های ابنیه، تاسیسات برق و مکانیک مشخص می گردند. همچنین فهرست بهای هر رشته همراه با جزییات فصل ها و سهمی که فصل یا عملیات در مقادیر کل دارا می باشد، به صورت دقیق نمایش داده شده و بر روی نمودار نیز قابل رویت می باشند.